english

Tvornica duhana Zagreb, Zagreb, Ciglana 1, sada Klaićeva ulica

Tvornica je započela s radom 1869. godine u zgradi sadašnjeg Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. U tvornici je od početka bilo zaposleno oko 400 žena, broj kojih se ubrzo povećao na 600. Tvornica je 1882. godine preseljena u novu zgradu u Klaićevoj ulici, gdje se i sada nalazi. Nakon 1918. godine tvornica je podržavljena. U listopadu 1946. godine, rješenjem Vlade FNRJ, osnovano je poduzeće Tvornica duhana Zagreb.

Prva je u tadašnjoj državi počela pakirati cigarete u tvrdu ambalažu. Od rujna 1998. godine Tvornica duhana Zagreb d.d. posluje u sklopu Tvornice duhana Rovinj d.d.