english

NA-MA, narodni magazin Zagreb, Ilica 4

Najveća hrvatska trgovačka kuća s tradicijom s kraja 19. stoljeća – Kastner & Öhler. Podržavljena je 1945. godine te je Odredbom Saveznog ministarstva trgovine i snabdjevanja od 12. VI.

Iste godine osnovano Državno trgovačko poduzeće Narodni magazin, koje od godine 1951. radi pod skraćenim imenom Na – Ma.

Osim trgovine, poduzeće osniva i vlastite radionice za proizvodnju i preradu proizvoda.