english

Izabrana bibliografija

Dr. Ante Rodin cijeli je život posvetio ambalaži. Rezultate svoga sustavnog proučavanja ambalaže predstavio je u objavljenim knjigama, brojnim stručnim i znanstvenim radovima u stručnoj publicistici, predavanjima na fakultetima i znanstvenim skupovima te izložbama.

Knjige:Ambalaža od valovitog kartona
inž. Ante Rodin; Progres Zagreb
Tisak Ognjen Prica, Karlovac
1964. g.
v=24,5 cm
MGZ bibl. 906

Pakovanje u industriji
Ante Rodin; Grafičko preduzeće Srbija
Panorama, 1968. g.
v=20,5 cm
MGZ bibl. 907
Ambalaža kao element marketinga
Ante Rodin; OUR Grafičar, Ludbreg
Tisak OUR Zrinski, Čakovec, 1977. g.
v=27,5 cm
MGZ bibl. 904
Ambalaža, distribucija i mjesto prodaje
Ante Rodin; Udruženje propagandista SR Hrvatske, Zagreb; Tisak Grafosrem, Šid, 1984. g.
v=24 cm
MGZ bibl. 903
Nomenklatura kartonskih proizvoda
Zagreb: SAS grafičara SRH,
1980. g.
MGZ bibl. 908

Studije:1. Razvoj drvne industrije u Jugoslaviji, sadašnjost i perspektive, za Fond za naučni rad, savezne vlade, Beograd, u Birou za ambalažu, Zagreb, 1961.

2. Potrebe i uslovi unapređenja proizvodnje ambalaže od valovitog kartona u perspektivnom planu razvoja industrije pakiranja, plansko razdoblje od godine 1964 do 1970., za Poslovno udruže¬nje proizvođača celuloze, papira i ambalaže, Zagreb 1964.

3. Prikaz kretanja proizvodnje i potrošnje celuloze, papira i papirne ambalaže kod nas i u svijetu, za Poslovno udruženje proizvođača celuloze, papira i ambalaže, Zagreb 1966.

4. Ambalaža i istraživanje tržišta (valoviti karton) i prerađevine od njega, za Poslovno udruženje proizvođača celuloze, papira i ambalaže, Zagreb 1968.

5. Ambalaža za pakiranje smrznutih poljoprivrednih proizvoda, prilog studije za SIRMIUM, Ruma u ZIT/CEMA, Zagreb 1976.

6. Gotovi smrznuti proizvodi, njihova proizvodnja i tehnologija pakiranja u uvjetima suvremene distribucije proizvoda, studija za LEDO, Zagreb u ZIT/CEMA Zagreb 1978.

7. Stanje proizvodnje i perspektive proizvodnje strojeva za pakiranje, studija za Metalurgijski kombinat, Zenica u ZIT/CEMA, Zagreb, 1979.

8. Dosadašnji i mogući razvoj staklene ambalaže s osvrtom na supsticione materijale te odnos staklene ambalaže s ostalim vrstama ambalaže, za Izvršno vijeće SRH, u Institutu za vanjsku trgovinu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1977.

9. Ocjena stanja proizvodnje i prerade valovitog kartona na jugoslavenskom tržištu za Institut za vanjsku trgovinu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1977.

Elaborati:1. Izgradnja Tvornice valovitog kartona u Buzetu, Aneks o proizvodnji ambalaže od valovitog kartona za komercijalna pakiranja, za Industrijski biro, Zagreb 1963.

2. Dizajn složivih kutija za pakiranje cipela, dio elaborata za Tvornicu obuće Borovo, za CIO, Zagreb 1972.

3. Investicijski program za proizvodnju oplemenjenog kartona za tvornicu Grafičar iz Ludbrega, za Zavod za ekonomiku, inženjering i projektiranje, Varaždin 1976.

4. Program razvoja grafičke industrije Sjeverozapadne Hrvatske, prikaz razvoja RO Grafičar iz Ludbrega, za Zavod za ekonomiku, inženjering i projektiranje, Varaždin 1975.